Dades de la persona productora

Nom de la persona productora: JOAN PENELLA TARRAGONA (Producció ecològica)
Marca: CELLER MATALLONGA
Municipi: FULLEDA (Garrigues)
On serveix: Garrigues, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell
Productes disponibles:
Altres productes alimentaris: Vi i caves
Possibilitats pagament: Efectiu, Transferència prèvia

Empleneu per veure les dades de contacte de la persona productora